ورود
مرا بخاطر بسپار  |  با ورود به سامانه میتوانید از تمامی امکانات سایت استفاده کنید.

مقالات دیجیتال

سخنرانی کاشناس ارشد روانشناسی در هفته بهداشت روانی

سخنرانی کاشناس ارشد روانشناسی در هفته بهداشت روانی

شرکت دانش آموزان در انتخابات شورای دانش آموزی

شرکت دانش آموزان در انتخابات شورای دانش آموزی

بازدید دانش آموزان از مرکز کنترل ترافیک در هفته نیروی انتظامی

بازدید دانش آموزان از مرکز کنترل ترافیک در هفته نیروی انتظامی

بازدید دانش آموزان از مرکز کنترل ترافیک در هفته نیروی انتظامی

بازدید دانش آموزان از مرکز کنترل ترافیک در هفته نیروی انتظامی

دانش آموزان برتر

 • میر حسین موسوی

  میر حسین موسوی دانش آموز سوم تجربی1 پذیرفته شده مرحله دوم المپیاد شیمی
  سوم تجربی1

 • هومن سجودی

  دندان پزشکی شهید بهشتی تهران با کسب رتبه برتر 28 منطقه
  جهارم تجربی

 • مهدی حسین پور

  مهندسی آی تی دانشگاه صنعتی شریف تهران با کسب رتبه برتر 500 منطقه
  چهارم ریاضی

 • امیر رضائی شیرمرد

  دندانپزشکی دانشگاه اردبیل با کسب رتبه 1299 منطقه
  جهارم تجربی

 • احمد میکائیلی

  پزشکی دانشگاه زنجان با کسب رتبه 1651 منطقه
  جهارم تجربی

 • میرمسعود قمری

  دارو سازی دانشگاه بقیه الله با کسب رتبه 2300منطقه
  جهارم تجربی

 • روزبه گلبهار حقیقی

  پزشکی دانشگاه شیرازبا کسب رتبه 3000منطقه
  جهارم تجربی

 • آروین اسمعیل زاده

  پزشکی دانشگاه ارومیه با کسب رتبه 3060منطقه
  جهارم تجربی

 • فاروق مالدار مژن آبادی

  صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
  جهارم تجربی

 • احسان سلیمان پور

  برق دانشگاه شهید بهشتی تهران با کسب رتبه 1075منطقه
  چهارم ریاضی

 • سالار زینالی

  مکانیک دانشگاه سهند تبریزبا کسب رتبه 2737منطقه
  چهارم ریاضی

 • امیرحسین رستمی

  عمران دانشگاه تبریزبا کسب رتبه 2968 منطقه
  چهارم ریاضی

 • امین محمد قلی پور اقدام

  شیمی دانشگاه سهند تبریزبا کسب رتبه 3148 منطقه
  چهارم ریاضی

 • سهراب سرداری

  مکانیک دانشگاه تبریز با کسب رتبه 3300منطقه
  چهارم ریاضی

 • رضا حیدری ریکان

  برق الکترونیک دانشگاه ارومیه با کسب رتبه 4268 منطقه
  چهارم ریاضی

 • مهدی اباذری گورچین قلعه

  معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)با کسب رتبه 4300منطقه
  چهارم ریاضی

 • سینا میرزایی

  هوا و فضای دانشگاه صنعتی ارومیه با کسب رتبه 4477منطقه
  چهارم ریاضی

 • امین نجف ونداصل

  عمران دانشگاه ارومیه با کسب رتبه 5300منطقه
  چهارم ریاضی

 • آرمان علیرضازاده صدقیانی

  عمران دانشگاه ارومیه با کسب رتبه 5900منطقه
  چهارم ریاضی

 • سینا رضازاده لله لو

  مکانیک دانشگاه ارومیه با کسب رتبه 5677 منطقه
  چهارم ریاضی

 • مهدی حسینی آرنسا

  مکانیک دانشگاه ارومیه با کسب رتبه 9000 منطقه
  چهارم ریاضی

 • امین آقامیری

  پزشکی دانشگاه اردبیل با کسب رتبه 1600 منطقه
  جهارم تجربی

 • رسول برادران

  نفر اول از کلاس اول1 در رتبه بندی آبان ماه با معدل19.36
  اول1

 • سامیار بهار وند

  نفر دوم از کلاس اول1 در رتبه بندی آبان ماه با معدل18.56
  اول1

 • امیررضا عباسی

  نفر سوم از کلاس اول1 در رتبه بندی آبان ماه با معدل 18.54
  اول1

 • سپهر محسن ریکانی

  نفر اول از کلاس اول2 در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.30
  اول2

 • مبین جهانگیری

  نفر دوم از کلاس اول2 در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.23
  اول2

 • سپبتا ناجی حداد

  نفر سوم از کلاس اول2 در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.00
  اول2

 • سپهر نان بخش

  نفر اول از کلاس اول3 در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.08
  اول3

 • علی گنج جو

  نفر دوم از کلاس اول3 در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.02
  اول3

 • فرداد صاحب رافت

  نفر سوم از کلاس اول3 در رتبه بندی آبان ماه با معدل 18.63
  اول3

 • فرزاد صداقت

  نفر اول از کلاس اول4 در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.83
  اول4

 • متين رضازاده

  نفر دوم از کلاس اول4 در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.73
  اول4

 • رامتین پور احمد

  نفر سوم از کلاس اول4 در رتبه بندی آبان ماه با معدل 18.82
  اول4

 • مهدی بخشی

  نفر اول از کلاس اول5 در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.91
  اول5

 • عرفان نقی زاده

  نفر دوم از کلاس اول5در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.75
  اول5

 • حسین علیزاده

  نفر سوم از کلاس اول5در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.70
  اول5

 • علی یکانلو

  نفر اول از کلاس دوم ریاضی در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.68
  دوم ریاضی

 • پوریا جهانگیرزاده

  نفر دوم از کلاس دوم ریاضی در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.38
  دوم ریاضی

 • سجاد مقید قلقاچی

  نفر سوم از کلاس دوم ریاضی در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.38
  دوم ریاضی

 • علی صفری محمد شاه

  نفر اول از کلاس دوم تجربی 1در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.50
  دوم تجربی1

 • آراز تارویردی پور

  نفر دوم از کلاس دوم تجربی1 در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.09
  دوم تجربی1

 • روزبه جعفری بارانی

  نفر سوم از کلاس دوم تجربی1 در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.08
  دوم تجربی1

 • پویا محمدیان

  نفر اول از کلاس دوم تجربی2در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.45
  دوم تجربی2

 • پویا بشارت ده

  نفر دوم از کلاس دوم تجربی2 در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.27
  دوم تجربی2

 • مهدی مختاری پر

  نفر سوم از کلاس دوم تجربی2 در رتبه بندی آبان ماه با معدل 18.86
  دوم تجربی2

 • احسان ایمان بیگی

  نفر اول از کلاس سوم ریاضی در رتبه بندی آبان ماه با معدل 18.95
  سوم ریاضی

 • آیدین صارمی

  نفر دوم از کلاس سوم ریاضی در رتبه بندی آبان ماه با معدل 18.80
  سوم ریاضی

 • پیمان حسین زاده

  نفر سوم از کلاس سوم ریاضی در رتبه بندی آبان ماه با معدل 18.63
  سوم ریاضی

 • سید سامی رسولی قاسملو ئی

  نفر اول از کلاس سوم تجربی 1 در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.55
  سوم تجربی1

 • هاتف محمدی

  نفر دوم از کلاس سوم تجربی1 در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.18
  سوم تجربی1

 • علی سینا نژادی

  نفر سوم از کلاس سوم تجربی 1در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.15
  سوم تجربی1

 • بهراد روشن میلانی

  نفر اول از کلاس سوم تجربی 2در رتبه بندی آبان ماه با معدل 19.21
  سوم تجربی2

 • علی عیسی پور

  نفر دوم از کلاس سوم تجربی 2در رتبه بندی آبان ماه با معدل 18.84
  سوم تجربی2

 • حامد کاظم زاده

  نفر سوم از کلاس سوم تجربی 2در رتبه بندی آبان ماه با معدل 18.74
  سوم تجربی2

تولدت مبارک