ورود
مرا بخاطر بسپار  |  با ورود به سامانه میتوانید از تمامی امکانات سایت استفاده کنید.

آخرین اخبار مدرسه

 • [ 1393/11/16 ] دهه فجر
  دهه فجر بر فجر آفرینان مبارک

مقالات دیجیتال

شرکت دانش آموزان در انتخابات شورای دانش آموزی

شرکت دانش آموزان در انتخابات شورای دانش آموزی

سخنرانی کاشناس ارشد روانشناسی در هفته بهداشت روانی

سخنرانی کاشناس ارشد روانشناسی در هفته بهداشت روانی

سخنرانی کاشناس ارشد روانشناسی در هفته بهداشت روانی

سخنرانی کاشناس ارشد روانشناسی در هفته بهداشت روانی

شرکت دانش آموزان در انتخابات شورای دانش آموزی

شرکت دانش آموزان در انتخابات شورای دانش آموزی

دانش آموزان برتر

 • هومن سجودی

  دندان پزشکی شهید بهشتی تهران با کسب رتبه برتر 28 منطقه
  جهارم تجربی

 • مهدی حسین پور

  مهندسی آی تی دانشگاه صنعتی شریف تهران با کسب رتبه برتر 500 منطقه
  چهارم ریاضی

 • امیر رضائی شیرمرد

  دندانپزشکی دانشگاه اردبیل با کسب رتبه 1299 منطقه
  جهارم تجربی

 • احمد میکائیلی

  پزشکی دانشگاه زنجان با کسب رتبه 1651 منطقه
  جهارم تجربی

 • میرمسعود قمری

  دارو سازی دانشگاه بقیه الله با کسب رتبه 2300منطقه
  جهارم تجربی

 • روزبه گلبهار حقیقی

  پزشکی دانشگاه شیرازبا کسب رتبه 3000منطقه
  جهارم تجربی

 • آروین اسمعیل زاده

  پزشکی دانشگاه ارومیه با کسب رتبه 3060منطقه
  جهارم تجربی

 • فاروق مالدار مژن آبادی

  صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
  جهارم تجربی

 • احسان سلیمان پور

  برق دانشگاه شهید بهشتی تهران با کسب رتبه 1075منطقه
  چهارم ریاضی

 • سالار زینالی

  مکانیک دانشگاه سهند تبریزبا کسب رتبه 2737منطقه
  چهارم ریاضی

 • امیرحسین رستمی

  عمران دانشگاه تبریزبا کسب رتبه 2968 منطقه
  چهارم ریاضی

 • امین محمد قلی پور اقدام

  شیمی دانشگاه سهند تبریزبا کسب رتبه 3148 منطقه
  چهارم ریاضی

 • سهراب سرداری

  مکانیک دانشگاه تبریز با کسب رتبه 3300منطقه
  چهارم ریاضی

 • رضا حیدری ریکان

  برق الکترونیک دانشگاه ارومیه با کسب رتبه 4268 منطقه
  چهارم ریاضی

 • مهدی اباذری گورچین قلعه

  معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)با کسب رتبه 4300منطقه
  چهارم ریاضی

 • سینا میرزایی

  هوا و فضای دانشگاه صنعتی ارومیه با کسب رتبه 4477منطقه
  چهارم ریاضی

 • امین نجف ونداصل

  عمران دانشگاه ارومیه با کسب رتبه 5300منطقه
  چهارم ریاضی

 • آرمان علیرضازاده صدقیانی

  عمران دانشگاه ارومیه با کسب رتبه 5900منطقه
  چهارم ریاضی

 • سینا رضازاده لله لو

  مکانیک دانشگاه ارومیه با کسب رتبه 5677 منطقه
  چهارم ریاضی

 • مهدی حسینی آرنسا

  مکانیک دانشگاه ارومیه با کسب رتبه 9000 منطقه
  چهارم ریاضی

 • امین آقامیری

  پزشکی دانشگاه اردبیل با کسب رتبه 1600 منطقه
  جهارم تجربی

 • مهدی برازنده

  نفر اول در امتحانات ترم اول از کلاس اول1 با معدل 19.7
  اول1

 • امیر عباس پور کامیاب

  نفر دوم در امتحانات ترم اول از کلاس اول1 با معدل 19.09
  اول1

 • علی صدقی

  نفر سوم در امتحانات ترم اول از کلاس اول1 با معدل 19.08
  اول1

 • مبین جهانگیری

  نفر اول در امتحانات ترم اول از کلاس اول2 با معدل 19.52
  اول2

 • سپبتا ناجی حداد

  نفر دوم در امتحانات ترم اول از کلاس اول2 با معدل 19.17
  اول2

 • امین ملکی راد

  نفر سوم در امتحانات ترم اول از کلاس اول2 با معدل 19
  اول2

 • سینا باقری

  نفر اول در امتحانات ترم اول از کلاس اول3 با معدل 19.57
  اول3

 • سپهر نان بخش

  نفر دوم در امتحانات ترم اول از کلاس اول3با معدل 19.42
  اول3

 • فرداد صاحب رافت

  نفر سوم در امتحانات ترم اول از کلاس اول3 با معدل 19.33
  اول3

 • رامتین پور احمد

  نفر اول در امتحانات ترم اول از کلاس اول4با معدل 19.85
  اول4

 • متين رضازاده

  نفر دوم در امتحانات ترم اول از کلاس اول4 با معدل 19.72
  اول4

 • علی بهرامی

  نفر سوم در امتحانات ترم اول از کلاس اول4 با معدل 19.67
  اول4

 • مهدی بخشی

  نفر اول در امتحانات ترم اول از کلاس اول5 با معدل 19.92
  اول5

 • متین مولایی

  نفر دوم در امتحانات ترم اول از کلاس اول5 با معدل 19.88
  اول5

 • عرفان نقی زاده

  نفر سوم در امتحانات ترم اول از کلاس اول5 با معدل 19.82
  اول5

 • سجاد مقید قلقاچی

  نفر اول در امتحانات ترم اول از کلاس دوم ریاضی با معدل 19.72
  دوم ریاضی

 • علی یکانلو

  نفر دوم در امتحانات ترم اول از کلاس دوم ریاضی با معدل 19.68
  دوم ریاضی

 • محمد حسین رمضانی

  نفر سوم در امتحانات ترم اول از کلاس دوم ریاضی با معدل 19.32
  دوم ریاضی

 • علی صفری محمد شاه

  نفر اول در امتحانات ترم اول از کلاس دوم تجربی 1 با معدل 19.87
  دوم تجربی1

 • میلاد اصغر دوست رضایی

  نفر دوم در امتحانات ترم اول از کلاس دوم تجربی 1 با معدل 19.55
  دوم تجربی1

 • علیسا منتظر

  نفر سوم در امتحانات ترم اول از کلاس دوم تجربی 1 با معدل 19/51
  دوم تجربی1

 • پویا بشارت ده

  نفر اول در امتحانات ترم اول از کلاس دوم تجربی2 با معدل 19/52
  دوم تجربی2

 • محمد مهدی حسین زاده

  نفر دوم در امتحانات ترم اول از کلاس دوم تجربی2 با معدل 19/43
  دوم تجربی2

 • حسین پورمحمود

  نفر سوم در امتحانات ترم اول از کلاس دوم تجربی2 با معدل 19/40
  دوم تجربی2

 • احسان ایمان بیگی

  نفر اول در امتحانات ترم اول از کلاس سوم ریاضی با معدل 19/54
  سوم ریاضی

 • آیدین صارمی

  نفر دوم در امتحانات ترم اول از کلاس سوم ریاضی با معدل 19/41
  سوم ریاضی

 • پیمان حسین زاده

  نفر سوم در امتحانات ترم اول از کلاس سوم ریاضی با معدل 19/26
  سوم ریاضی

 • حسین مهدی زاده

  نفر اول در امتحانات ترم اول از کلاس سوم تجربی1 با معدل 19/69
  سوم تجربی1

 • هاتف محمدی

  نفر دوم در امتحانات ترم اول از کلاس سوم تجربی1 با معدل 19/60
  سوم تجربی1

 • علی حجازی اصل

  نفر سوم در امتحانات ترم اول از کلاس سوم تجربی1 با معدل 19/54
  سوم تجربی1

 • بهراد روشن میلانی

  نفر اول در امتحانات ترم اول از کلاس سوم تجربی2 با معدل 19/98
  سوم تجربی2

 • حامد کاظم زاده

  نفر دوم در امتحانات ترم اول از کلاس سوم تجربی2 با معدل 19/53
  سوم تجربی2

 • امیر حسین خلیل زاده

  نفر سوم در امتحانات ترم اول از کلاس سوم تجربی2 با معدل 19/38
  سوم تجربی2

 • امیررضا طالبی جمال آباد

  نفر اول در امتحانات ترم اول از کلاس چهارم ریاضی 1 با معدل 19/63
  چهارم ریاضی1

 • علی رزم دیده

  نفر دوم در امتحانات ترم اول از کلاس چهارم ریاضی 1 با معدل 19/62
  چهارم ریاضی1

 • رضا شه روز

  نفر سوم در امتحانات ترم اول از کلاس چهارم ریاضی 1 با معدل 19/50
  چهارم ریاضی1

 • سینا رنج کش زاده

  نفر اول در امتحانات ترم اول از کلاس چهارم ریاضی 2 با معدل 20
  چهارم ریاضی2

 • محمد مهدی آرنک پور

  نفر دوم در امتحانات ترم اول از کلاس چهارم ریاضی 2 با معدل 19/27
  چهارم ریاضی2

 • سهیل خیراندیش

  نفر سوم در امتحانات ترم اول از کلاس چهارم ریاضی 2 با معدل 19/19
  چهارم ریاضی2

 • یاسین بهلولی

  نفر اول در امتحانات ترم اول از کلاس چهارم تجربی1 با معدل 19/40
  چهارم تجربی1

 • جواد غفاری

  نفر دوم در امتحانات ترم اول از کلاس چهارم تجربی 1 با معدل 19/36
  چهارم تجربی1

 • سپهر خوش لقا

  نفر سوم در امتحانات ترم اول از کلاس چهارم تجربی 1 با معدل 19/31
  چهارم تجربی1

 • حامد امانی دیزجی

  نفر اول در امتحانات ترم اول از کلاس چهارم تجربی 2 با معدل 19/73
  چهارم تجربی2

 • سهند ابری

  نفر دوم در امتحانات ترم اول از کلاس چهارم تجربی 2 با معدل 19/48
  چهارم تجربی2

 • پوریا تقی پور

  نفر سوم در امتحانات ترم اول از کلاس چهارم تجربی 2 با معدل 19/18
  چهارم تجربی2