ورود
مرا بخاطر بسپار  |  با ورود به سامانه میتوانید از تمامی امکانات سایت استفاده کنید.

مقالات دیجیتال

شرکت دانش آموزان در انتخابات شورای دانش آموزی

شرکت دانش آموزان در انتخابات شورای دانش آموزی

بازدید دانش آموزان از مرکز کنترل ترافیک در هفته نیروی انتظامی

بازدید دانش آموزان از مرکز کنترل ترافیک در هفته نیروی انتظامی

بازدید دانش آموزان از مرکز کنترل ترافیک در هفته نیروی انتظامی

بازدید دانش آموزان از مرکز کنترل ترافیک در هفته نیروی انتظامی

بازدید دانش آموزان از مرکز کنترل ترافیک در هفته نیروی انتظامی

بازدید دانش آموزان از مرکز کنترل ترافیک در هفته نیروی انتظامی

دانش آموزان برتر

 • میر حسین موسوی

  میر حسین موسوی دانش آموز سوم تجربی1 پذیرفته شده مرحله دوم المپیاد شیمی
  سوم تجربی1

 • هومن سجودی

  دندان پزشکی شهید بهشتی تهران با کسب رتبه برتر 28 منطقه
  جهارم تجربی

 • مهدی حسین پور

  مهندسی آی تی دانشگاه صنعتی شریف تهران با کسب رتبه برتر 500 منطقه
  چهارم ریاضی

 • امیر رضائی شیرمرد

  دندانپزشکی دانشگاه اردبیل با کسب رتبه 1299 منطقه
  جهارم تجربی

 • احمد میکائیلی

  پزشکی دانشگاه زنجان با کسب رتبه 1651 منطقه
  جهارم تجربی

 • میرمسعود قمری

  دارو سازی دانشگاه بقیه الله با کسب رتبه 2300منطقه
  جهارم تجربی

 • روزبه گلبهار حقیقی

  پزشکی دانشگاه شیرازبا کسب رتبه 3000منطقه
  جهارم تجربی

 • آروین اسمعیل زاده

  پزشکی دانشگاه ارومیه با کسب رتبه 3060منطقه
  جهارم تجربی

 • فاروق مالدار مژن آبادی

  صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
  جهارم تجربی

 • احسان سلیمان پور

  برق دانشگاه شهید بهشتی تهران با کسب رتبه 1075منطقه
  چهارم ریاضی

 • سالار زینالی

  مکانیک دانشگاه سهند تبریزبا کسب رتبه 2737منطقه
  چهارم ریاضی

 • امیرحسین رستمی

  عمران دانشگاه تبریزبا کسب رتبه 2968 منطقه
  چهارم ریاضی

 • امین محمد قلی پور اقدام

  شیمی دانشگاه سهند تبریزبا کسب رتبه 3148 منطقه
  چهارم ریاضی

 • سهراب سرداری

  مکانیک دانشگاه تبریز با کسب رتبه 3300منطقه
  چهارم ریاضی

 • رضا حیدری ریکان

  برق الکترونیک دانشگاه ارومیه با کسب رتبه 4268 منطقه
  چهارم ریاضی

 • مهدی اباذری گورچین قلعه

  معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)با کسب رتبه 4300منطقه
  چهارم ریاضی

 • سینا میرزایی

  هوا و فضای دانشگاه صنعتی ارومیه با کسب رتبه 4477منطقه
  چهارم ریاضی

 • امین نجف ونداصل

  عمران دانشگاه ارومیه با کسب رتبه 5300منطقه
  چهارم ریاضی

 • آرمان علیرضازاده صدقیانی

  عمران دانشگاه ارومیه با کسب رتبه 5900منطقه
  چهارم ریاضی

 • سینا رضازاده لله لو

  مکانیک دانشگاه ارومیه با کسب رتبه 5677 منطقه
  چهارم ریاضی

 • مهدی حسینی آرنسا

  مکانیک دانشگاه ارومیه با کسب رتبه 9000 منطقه
  چهارم ریاضی

 • امین آقامیری

  پزشکی دانشگاه اردبیل با کسب رتبه 1600 منطقه
  جهارم تجربی

 • رسول برادران

  نفر اول از کلاس اول1 در رتبه بندی آبان ماه با معدل19.36
  اول1

 • رسول برادران

  نفر اول از کلاس اول1در رتبه بندی آذرماه با معدل 18.63
  اول1

 • سپهر محسن ریکانی

  نفر اول از کلاس اول2در رتبه بندی آذرماه با معدل 18.78
  اول2

 • فرداد صاحب رافت

  نفر اول از کلاس اول3در رتبه بندی آذر ماه با معدل 18.08
  اول3

 • فرزاد صداقت

  نفر اول از کلاس اول 4در رتبه بندی آذر ماه با معدل 19.64
  اول4

 • مهدی بخشی

  نفر اول از کلاس اول 5در رتبه بندی آذر ماه با معدل 19.88
  اول5

 • علی یکانلو

  نفر اول از کلاس دوم ریاضی در رتبه بندی آذر ماه با معدل 18.97
  دوم ریاضی

 • علی صفری محمد شاه

  نفر اول از کلاس دوم تجربی1 در رتبه بندی آذر ماه با معدل 19.03
  دوم تجربی1

 • پویا بشارت ده

  نفر اول از کلاس دوم تجربی 2 در رتبه بندی آذر ماه با معدل 18.36
  دوم تجربی2

 • کیان علی پور

  نفر اول از کلاس سوم ریاضی در رتبه بندی آذر ماه با معدل 18.55
  سوم ریاضی

 • هاتف محمدی

  نفر اول از کلاس سوم تجربی1 در رتبه بندی آذر ماه با معدل 19.28
  سوم تجربی1

 • بهراد روشن میلانی

  نفر اول از کلاس سوم تجربی2 در رتبه بندی آذر ماه با معدل 19.13
  سوم تجربی2

 • امیررضا طالبی جمال آباد

  نفر اول از کلاس چهارم ریاضی 1 در رتبه بندی آذر ماه با معدل 18.4
  چهارم ریاضی1

 • سینا رنج کش زاده

  نفر اول از کلاس چهارم ریاضی2 در رتبه بندی آذر ماه با معدل 19.28
  چهارم ریاضی2

 • میر حسین موسوی

  نفر اول از کلاس چهارم تجربی 1 در رتبه بندی آذر ماه با معدل 18.77
  چهارم تجربی1

 • سهند ابری

  نفر اول از کلاس چهارم تجربی 2 در رتبه بندی آذر ماه با معدل 17.88
  چهارم تجربی2

تولدت مبارک